פרופדו ולשכת מתווכי הנדל״ן

פרופדו
ולשכת מתווכי הנדל״ן

מבקשות את עזרתכם באיתור מגוון של דירות ברחבי הארץ עבור מפוני החזית לתקופת המלחמה הקשה.

מבקשות את עזרתכם באיתור מגוון של דירות ברחבי הארץ עבור מפוני החזית לתקופת המלחמה הקשה.

הצעת השהות בדירות ללא עלות באדיבות בעלי הדירות ובתקשורת ישירה מול המפונים.

לשם כך אנו זקוקים למספר פרטים על הדירה שיש לכם להציע.

שלכם,
חברת פרופדו
לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית

*יודגש כי החיבור נעשה באופן ישיר בין המפונים לבעלי הדירות והחברה והלשכה
אינן אחראיות ואינן מעורבות בכל הקשור בכך.