שוק הנדל"ן – לאן?

התשובה נמצאת בdata

יום שלישי
18.7.23

בשעות
19:00-21:00

התכנסות וכיבוד 19:00
תחילת הרצאה 19:30

ההשתתפות ללא עלות

אני רוצה להירשם לכנס!